Zpět na hlavní stranu...
Technologie a standardy  
 
Společnost Stings 96 používá při realizaci staveb tradiční technologie, na které se může z hlediska užitných vlastností, životnosti a ekonomičnosti plně spolehnout.
Standardní provedení
Nadstandardní provedení
Jak STINGS 96 uzavírá zakázky


 Průřez technologiemi stavby ve standardním provedení: 

založení:

na betonové pasy s deskou vyztuženou kari sítí s případným použitím betonového ztraceného bednění
na základovou železobetonovou desku

izolace spodní stavby:

izolační folií PVC s ochranou Izochranem
modifikovanými asfaltovými pásy Skloelast, Elastek, Glastek
asfaltovými pásy typu S Foalbit

svislé konstrukce:

z cihelných bloků Porotherm, Heluz
z broušených cihel Porotherm, Heluz - proškolení s certifikátem
betonové monolitické s použitím systémového bednění
vápenopískový zdící systém
systém ztraceného bednění Velox
tepelně-izolačních tvárnic systému IZO PLUS

vodorovné konstrukce:

keramické stropy Porotherm a jiné skládané stropy
stropní konstrukce Filligran (Prekon) - nahrazuje monolitické stropy
bedněné monolitické stropy, podle požadavku podhledové
stropy systému Velox

úpravy povrchů:

vnitřní omítky strojní ze suchých směsí s finální úpravou Keraštukem
vnější omítky - tepelná omítka s finálním probarveným štukem a podsíťováním
kontaktní zateplovací systém Baumit – certifikace
obklad fasády keramickými nebo cihelnými pásky
sendvičové lícové zdivo s použitím nerez spon a bezvýkvětové malty
lité anhydridové podlahy
lité betonové podlahy s výztužnými vlákny se strojním hlazením

vnitřní obklady:

keramické nebo skleněné obklady
kamenné obklady
bezesparé stěrky Pandomo
obklady Lacobel

sádrokartonové konstrukce:

použití v podkroví na podhledové plochy zavěšené na krovové konstrukci
v koupelnách je samozřejmostí impregnovaný SDK
suché podlahy do podkroví
příčky a předstěny ve všech tloušťkách


výplně otvorů:

dřevěná okna z lepených euro profilů s lazurou nebo barvou profil 78, 88
plastová okna a dveře z profilů dle výrobce
hliníkové okna a dveřní portály, zimní zahrady
veškeré úpravy skel - bezpečnostní CONNEX, izolační dvojskla, trojskla, protihlukové
vnitřní dveře od hladkých po dýhované, skleněné nebo masiv - dle výběru klienta
zárubně kovové, obložkové nebo masivní, dveřní pouzdra

střešní konstrukce a krytiny:

klasický krov nebo sbíjené vazníky – firma Kasper
každý krov je impregnován proti škůdcům
klasické krytiny pálené, betonové ale také břidlice, šindele, veškeré plechové krytina
klempířské konstrukce v materiálech měď, titanzinek, pozinkovaný TiZn např. Rheizink, Lindab, plast

instalace:

elektro rozvody v mědi s celoplošnými vypínači ve standardu ABB TANGO
rozvody topení a vody v plastu, mědi, podlahové topení REHAU, Pex
kanalizace palst, plast KG, protihlukové

truhlářské konstrukce:

samonosné schodiště, obklady stupňů, zábradlí, parapety, vnitřní vybavení interéru na míru, kuchyně, vestavěné skříně

podlahové krytiny:

dlažby, laminové podlahy, parkety, koberec, PVC, Marmoleum, korek, lité stěrky

malby:

bezotěrovými malířskými směsmi


 V nadstandardním vybavení, které společnost STINGS 96 nabízí je např.: 

centrální lux včetně kuchyňských štěrbin firmy Elektrolux, včetně veškerého sortimentu montované firmou SmartVac
elektronické zabezpečení objektu včetně videotelefonů, kamer firmy Cambridge
bazény monolitické s keramickým obkladem, plastové, foliové až po nerezové s přelivnou hranou
nadstandardní vybavení koupelen, vířivé vany od firmy AQUA PLUS Beroun, USSPA s.r.o.
venkovní žaluzie a rolety, markýzy, pergoly
parkovacích zařízení z nabídky firmy krenotech KRENO s.r.o. Jak STINGS 96 s.r.o. uzavírá zakázky 


V rámci zpracované projektové dokumentace nebo projektu předloženém klientem je zpracována položková kalkulace stavby, která obsahuje veškeré dodávky a práce spojené s realizací stavby podle projektové dokumentace, nikoliv podle výkazu výměr. Kalkulace je přehledná i pro neodborníka a není problém se v ní orientovat. Tato kalkulace je zpracována zdarma.


U materiálů, kde umožňujeme výběr klientovi i v průběhu výstavby, je cena rozdělena na dodávku a montáž s tím, že na dodávku je dán cenový limit např.:
- obklady a dlažby 400Kč/m2 (vše bez DPH)
- koberec 300Kč/m2
- zařizovací předměty - soubor, který je přesně specifikován jednotlivými výrobky cca 80.000 Kč

V případě akceptování cenové nabídky klientem zpracovává společnost objemový a finanční harmonogram stavby podle jednotlivých konstrukcí a celků. Ten se spolu s kalkulací stavby stává přílohou "Smlouvy o dílo" a umožňuje klientovi průběžnou kontrolu plnění dílčích termínů stavby a mít plán na postupné uvolňování finančních prostředků.

Cena, stanovená položkovou kalkulací, je pevná po celou dobu výstavby. V případě úprav a změn klientem se vede na každou zakázku list více a méně prací.

Společnost STINGS 96 s.r.o. má vypracovanou standardní "Smlouvu o dílo", kterou klientovi předkládá k připomínkám. Smlouva mimo jiné klientovi zaručuje pojištění stavby do výše 15 mil. Kč až do jejího předání a převzetí, což je kryto souborem pojistek společnosti STINGS 96 s.r.o. s pojišťovnou Generali Group.

Bezprostředně po podpisu smlouvy je předáno klientem staveniště společnosti a ta provede vytyčení odpovědným geodetem a zahajuje vlastní realizaci.

Platby klient provádí měsíčně v souladu s finančním a objemovým harmonogramem prací a má tedy plnou kontrolu nad vynakládanými prostředky a může si je třeba na rok dopředu přesně naplánovat.

Po dokončení stavby klient obdrží veškeré doklady (revize, atesty, prohlášení o shodě apod.) nutné pro zažádání o kolaudaci nebo povolení užívání stavby.

Kontaktní osoba: Ing. Roman Brabec 602304025
 
Napište nám