Zpět na hlavní stranu...
Projektova  
 
   Projektová činnost   
 
 
30% sleva na projekt při realizaci stavby naší firmou!

V případech, kdy klient nemá vlastní projekt, zajišťuje zpracování projektové dokumentace tým stálých spolupracovníků:

Ing.arch. Jiří Soukup – autorizovaný architekt

Ing. Bohumil Zelenka – autorizovaný inženýr

Ing.arch. Radim Šveder

Ing.arch. Pavel Šmíd

Návrhy a projekty jsou zpracovávány podle konkrétních představ stavebníka a s ohledem na specifické podmínky pozemku pro stavbu.

Nabízíme vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení, je možnost i zpracování dílčích stupňů projektu a různé zjednodušené kombinace (viz dále v textu).

Studie a projekty jsou vytvářeny v programech Archicad a Autocad 2006 včetně barevného řešení a 3D modelů.

Ceny projekčních služeb jsou kalkulovány na podkladě „Výkonového a honorářového řádu“ České komory architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a odvozují se z odhadnutých realizačních nákladů stavby (viz dále ceny projektů).

Obsah jednotlivých projekčních fází přípravy a realizace stavby
 • příprava zakázky
 • studie/návrh stavby
 • projekt pro stavební povolení
 • projekt pro provedení stavby

  příprava zakázky (PPR)

 • prohlídka staveniště
 • specifikace potřebných podkladů, průzkumů a projektových prací
 • sestavení stavebního programu dle požadavků klienta
 • odhad realizační ceny domu

  studie stavby (STS)

 • definuje prostorové, barevné a materiálové řešení stavby
 • obsahuje situaci (osazení domu na pozemku a v terénu), půdorysy podlaží, schematický řez, pohledy, vizualizaci
 • v rámci studie je rovněž provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku

  dokumentace pro stavební povolení (DSP)

 • textová a výkresová část pro účely stavebního řízení dle stavebního zákona
 • hydrogeologický a radonový průzkum

  vyřízení stavebního povolení

 • obstarání dokladů a vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí
 • zastupování stavebníka ve stavebním řízení
 • zajištění pravomocného stavebního povolení

  projekt pro provedení stavby (DPS)

 • propracování do úrovně realizační (prováděcí dokumentace)
 • zpracování potřebných stavebních detailů
 • specifikace a výpisy materiálu jednotlivých profesí (statika, zdravotně technické instalace, elektro, vytápění)
 • vypracování vytyčovacího plánu

  autorský a technický dozor investora

 • spolupráce s klientem při výběru materiálů a jejich použití
 • výkon autorského (event. technického) dozoru během realizace stavby dle individuálně sjednaných podmínek
 • spoluúčast architekta a projektanta při návrhu interiéru stavby a drobné architektury

  Ceny projektových prací

  Ceny jednotlivých stupňů dokumentace jsou odvozeny z odhadovaných nákladů stavby a z nich vypočteného celkového základního honoráře.

  Vypracování dokumentace je možné realizovat v několika variantách:


  1/ dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (odděleně)

  2/ dokumentace pro stavební povolení se rozpracuje podrobněji a v průběhu stavebního řízení se doplní o detaily stavebního řešení a prováděcí projekty všech profesí – tzv. jednostupňový projekt (JP)

  3/ postup jako ve variantě č.2 s tím, že je vypracován pouze prováděcí projekt statiky a vytápění (v případě, že stavbu bude realizovat společnost Stings 96) – jednostupňový projekt zjednodušený (JPZ)  cena stavby cena dokumentace

  4 mil. Kč PPR+STS 61 400,-

  DSP 97 000,-
  DPS 137 700,-
  JP 187 000,-
  JPZ 140 000,-  5 mil. Kč PPR+STS 75 300,-

  DSP 118 400,-
  DPS 150 700,-
  JP 215 200,-
  JPZ 170 000,-


  6 mil. Kč PPR+STS 88 500,-

  DSP 139 000,-
  DPS 177 000,-
  JP 252 800,-
  JPZ 197 800,-

  7 mil. Kč PPR+STS 101 200,-

  DSP 159 000,-
  DPS 202 800,-
  JP 289 000,-
  JPZ 225 000,-

  8 mil. Kč PPR+STS 114 000,-

  DSP 179 000,-
  DPS 228 000,-
  JP 325 600,-
  JPZ 250 600,-

  9 mil. Kč PPR+STS 126 600,-

  DSP 199 000,-
  DPS 253 300,-
  JP 361 800,-
  JPZ 281 800,-

  10 mil. Kč PPR+STS 138 900,-

  DSP 218 000,-
  DPS 277 900,-
  JP 396 700,-
  JPZ 320 000,-


  Inženýrská činnost pro obstarání stavebního povolení se účtuje zvlášť v ceně cca 25 000 Kč,-

  Výkon autorského a technického dozoru a další spolupráce při realizaci stavby se účtuje podle konkrétních potřeb a předpokládaného rozsahu zpravidla na podkladě hodinových sazeb honorářového řádu.


     STUDIE     Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

  Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

  Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

  Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

  Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

  Kliknutím obrázek zvětšíte